خوش آمد

درباه انجمن “ به لوبتو Löbtau خوش آمدید.“

انجمن “ به لوبتو Löbtau خوش آمدید.“ یک انجمن سازمان یافته افتخاری برای ساکنان درسدن است که از منطقه ی
لوبتو شروع به کار کرده است. در طول سه سال گذشته این انجمن بسیار توسعه یافته است واعضای آن شهروندان
متعهد، کلیساها، انجمن ها و حزب های سیاسی مختلف هستند.
به عنوان انجمن، ما می خواهیم پلی بین ساکنان قدیمی و جدید لوبتو بسازیم. آغوش ما برای همه چه عضو انجمن ما
باشند چه نباشند باز است، چرا که برای ما همزیستی محترمانه همراه با درک متقابل در محله ی لوبتو و شهر
درسدن بسیار مهم است.

اخبار جدیدOrganigramm Willkommen in Löbtau
در حال حاظر، این انجمن در 12 گروه کاری مختلف فعالیت می کند که پناهندگان را در زمینه های مختلف ازجمله
یادگیری زبان، فعالیت های ورزشی، باغبانی و ورود به بازار کار حمایت می کند.
اگر می خواهید با انجمن “ به لوبتو Löbtau خوش آمدید.“ ارتباط برقرار کنید، لطفا به ادرس ایمیل
kontakt[at]willkommen-in-loebtau ایمیل بزنید یا به جلسه ی بعدی ما بیایید. اطلاعات راجع به جلسه ی بعدی
ما را می توانید در وب سایت /.de/termineloebtau-in-http://www.willkommen پیدا کنید.

 

 

 

تاریخچه
ازپایان سال 2014 که تصمیم گرفته شد در منطقه ی لوبتو یک پناهگاه موقت برای حدود 40 پناهجو تاسیس شود،
یک نگرش نژاد پرستانه دررفتار بسیاری از شهروندان این منطقه بر علیه پناهجویان ظاهر شد. در نتیجه کلیساها،
انجمن های مختلف، افراد با انگیزه و حزب های سیاسی مختلف دور هم جمع شدند و انجمن “ به لوبتو Löbtau خوش
آمدید.“ را تاسیس کردند. اکنون این انجمن 200 عضو داوطلب فعال و دموکرات طلب دارد که پناهجویان را در
سراسر شهر مورد حمایت قرار می دهد تا راحتتر بتوانند در جامعه ی آلمان ادغام شوند.
این انجمن از سال 2017 تاسیس شده است تا همکاری اعضای داوطلب خود را سازماندهی و جهت دار کند و در سال
.2018 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود و اکنون در حال ادامه ی کار برروی پروژه های خود است